آماده سازی سفارشات بستگی به نوع سفارش شما ممکن است  بین ۱ تا ۳ روز کاری زمان ببرد . بعد از آماده سازی متناسب با روشی که انتخاب کردید ارسال خواهد شد .

 

سفارشات تهران

سفارشات شهرستان