کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات کاربردی سایت میویکام به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏ سایت میویکام  و استفاده از خدمات ارائه شده توسط این مجموعه به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه ثبت سفارش از مجموعه میویکام است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین این مجموعه از سوی کاربر است.